نخستین جشنواره خانواده رضوی با رویکرد حمایت از ایده‌ها و تجربیات برتر برگزار می‌شود.

۱۵مرداد۱۳۹۸
Image

بنیاد کرامت امام رضا علیه السلام با ارزیابی و داوری ایده‌ها و تجربیات؛ از اجرایی شدن 5 ایده برتر و توسعه 5 تجربه موفق در مناطق محروم کشور حمایت خواهد کرد.

خانواده به مثابه کانون تغییرات اجتماعی یک جامعه همواره یکی از موضوعات اصلی در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌های اجتماعی بوده است. برنامه‌ریزی اجتماعی به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی مبتنی بر ظرفیت‌ها و اقتضائات بومی هر منطقه نیازمند طرح ایده‌های بومی و محلی است و این مهم محقق نخواهد شد مگر به واسطه حضور فعال و موثر کنشگران بومی هر منطقه در فرایند برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های اجتماع‌محور؛ چراکه هیچ کس به میزان کنشگران بومی یک منطقه مشرف به مسائل و اقتضائات بومی آن منطقه نیست.

جشنواره خانواده رضوی در بنیاد کرامت امام رضا علیه السلام تحت اشراف آستان قدس رضوی طراحی گردیده است تا از ایده‌ها و تجربیات موفقی که تاکنون توسط کنشگران اجتماعی یک منطقه در جهت کاهش آسیب‌های خانواده طرح‌ریزی و یا اجرا گردیده است، حمایت نماید. بدین ترتیب از همه کنشگران اجتماعی دغدغه‌مند در موضوع خانواده که نسبت به سطح مسائل خانواده در منطقه خود اشراف دارند دعوت می‌نماید تا با طرح ایده‌های اجتماعی ما را در رسیدن به اهداف خود یاری نمایند.

بنیاد کرامت امام رضا علیه السلام با ارزیابی و داوری ایده‌ها و تجربیات؛ از اجرای 5 ایده برتر و توسعه 5 تجربه موفق با حفظ مالکیت معنوی صاحب ایده و تجربه حمایت خواهد کرد.

محورهای جشنواره خانواده رضوی

 • طرح، ایده و الگوی عملیاتی؛
 • تجربه عملیاتی و سوابق برنامه اجرا شده؛
 • تولیدات و محصولات آموزشی، فرهنگی و ترویجی؛

موضوعات جشنواره خانواده رضوی

 • تسهیل ازدواج جوانان؛
 • تحکیم خانواده و کاهش طلاق؛
 • آموزش و مشاوره خانواده؛
 • سبک زندگی؛
 • فرزندآوری و فرزندپروری.

قالب‌های ارسال:

 • تجربههای موفق شامل محصول، برنامه و یا خدمتی که سابقه اجرا داشته است.
 • طرح و ایده شامل هرنوع محصول، برنامه و یا خدمتی که در جهت کاهش آسیب‌های خانواده است.

زمان و محل برگزاری

 • مهلت ثبت نام: 20 شهریورماه 1398
 • مهلت ارسال آثار: 10 مهرماه 1398

 

مطالب مرتبط